Meld interesse

Undervisningsplan.no:

Undervisningsplan.no jobber for å optimalisere innholdet i skolen, forenkle lærerhverdagen, og bidra til en inspirerende og fremtidsrettet skole for elever i grunnskolen.

Hva er undervisningsplan.no?

Undervisningsplan.no er en nettbasert læringsplattform for lærere. Den skal gi grunnskolelærere engasjerende og fremtidsrettede undervisningsopplegg i alle fag, satt i system, slik at progresjonen gjennom året blir strukturert og oversiktlig. Læringsplattformen vil dekke alle fag og alle trinn i grunnskolen. Lærere kan derfor levere undervisning av høy kvalitet - også i fag de ikke har kjernekompetanse i. De slipper å bruke tid på å lete seg fram i jungelen av læringsmateriell, og de kan samtidig være trygge på at Kunnskapsløftet og fagfornyelsen er ivaretatt hele veien.

Undervisningsoppleggene og planene skal være utarbeidet av mennesker og miljø med god pedagogisk kompetanse, solid fagkompetanse, kreativitet og fremtidsrettet blikk.

Hvorfor undervisningsplan.no?

Med undervisningsplan.no ønsker vi å gi lærerne et smart samfunn som er enkelt, trygt og motiverende i bruk. Spennende og inspirerende undervisningsopplegg av høy kvalitet skal også gjøre det enda morsommere for lærere å komme ut i klasserommet!

Vi har et klart mål om at barn og ungdom skal oppleve skolehverdagen sin som meningsfull, og at skolen skal kjennes relevant for deres nåtid og fremtid. Undervisningsplan.no jobber for at barn og ungdom skal rustes for det samfunnet de skal vokse opp i, og etter hvert skal drifte videre. Skolens innhold må hele tiden samsvare med kravene og kompetansebehovet som vårt fremtidige samfunn trenger. Samfunnsutviklingen og -behovene endrer seg drastisk, men innholdet i skolen har på flere områder utfordringer med å følge etter raskt nok.

Undervisningsplan.no vil være dynamisk, nå direkte inn til klasserommet, og alltid levere aktuelt innhold.

Når lanseres undervisningsplan.no?

Nå jobber vi, sammen med gode samarbeidspartnere, med å lage en førsteversjon av undervisningsplan.no. Undervisningsplan.no vil lanseres i forkant av at fagfornyelsen trer i kraft i august 2020. Vil du være den første som får tilgang, informasjon og early bird-fordeler? Registrer deg her i dag!

Høres dette interessant ut? Meld interesse her og få tilgang før alle andre!

Din e-postadresse er trygg hos oss, vi vil aldri dele din e-postadresse med noen.
Please provide a valid state.

Kontakt undervisningsplan.no

Undervisningsplan.no
Morkelveien 6
6518 Kristiansund N

Karen Wiik
karen@undervisningsplan.no

Tonje Brattås
tonje@undervisningsplan.no